Studenci Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży na ćwiczeniach terenowych w  SDOO Krzyżewo i ZDOO Marianowo

W kalendarium imprez rolniczych na Podlasiu wpisały się Dni Pola, które odbyły się w dniach 11-12 czerwca 2019 r. w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie i Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Marianowie. Wzorem lat ubiegłych  studenci IV semestru pierwszego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z Kierunku Rolnictwo wraz z członkami Polskiego Towarzystwa Agronomicznego Oddział w Łomża uczestniczyli w zajęciach terenowych.

Ćwiczenia terenowe miały na celu zapoznania studentów z różnorodnością i agrotechniką nowych odmian roślin uprawnych oraz obejrzenia poletek doświadczalnych z roślinami zbożowymi, okopowymi, bobowatymi i przemysłowymi.

Studenci z dużym zainteresowaniem wysłuchali wykładu wprowadzającego na temat „Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe oraz Inicjatywa białkowa COBORU na terenie województwa podlaskiego” który wygłosił Dyrektor SDOO w Krzyżewie dr inż. Bronisław Puczel.

Z dużym zainteresowaniem wysłuchano i oglądano prezentację drona wykorzystywanego do biologicznego zwalczania omacnicy prosowianki w uprawie kukurydzy którą przedstawił Paweł Kowaliński przedstawiciel firmy Agrotechnology.

Dziękujemy wszystkim organizatorom, a w szczególności pracownikom Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian,  którzy z dużą życzliwością podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu technologii uprawy roli i roślin jak również metodyką prowadzonych doświadczeń.

Po obejrzeniu i zapoznaniu się z poletkami doświadczalnymi organizatorzy zaprosili na wspólne grillowanie.

Ćwiczenia terenowe były przeprowadzone zgodnie z programem studiów w ramach przedmiotu Ogólna Uprawa Roli i Roślin.