Bezpieczeństwo wewnętrzne / Detektywistyka i porządek publiczny

(I stopnia) – absolwenci to wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy chcą pracować w zawodzie detektywa w organizacjach, instytucjach państwowych, samorządowych, gospodarczych i innych, działających w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i politycznego kraju. Absolwent studiów uzyska kompetencje niezbędne do wsparcia toczącego się śledztwa, a także do oceny jego przebiegu i optymalnego planowania czynności własnych. Absolwent specjalności nabędzie kwalifikacje, które pozwolą mu na uzyskanie licencji detektywa, w szczególności zdobędzie wiedzę niezbędną przy wykonywaniu tego zawodu, z zakresu: prawo dowodowe, podstawy prawa karnego i cywilnego, kryminalistyki i psychologii sądowej. Umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce sprawdzić będzie mógł w warsztatach praktycznych w terenie. Atutem specjalności jest możliwość realizacji przedmiotów stanowiących treści policyjnego szkolenia podstawowego.