W dniu 5 grudnia 2016r. Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży była gospodarzem dwóch wielkich przedsięwzięć. O godzinie 14.00 nastąpiło uroczyste przekazanie nowych radiowozów, które zasiliły flotę Komendy Miejskiej Policji w Łomży. W uroczystości uczestniczyli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, Ks. Biskup Tadeusz Bronakowski, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinspektor Daniel Kołnierowicz, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Pan nadbrygadier Leszek Suski, Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Pan starszy brygadier Jarosław Wendt, Dyrektor Zakładu Karnego w Białymstoku płk Piotr Kondraciuk, Ks. dr Tomasz Olszewski, por. rez. Dyrektor Centrum Edukacji Medialnej SpesMediaGroup oraz por. dr Mariusz Kuryłowicz, Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSA w Łomży. Obecni byli także przedstawiciele służb mundurowych, lokalnych samorządów, duchowieństwa oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Następnie, przy współpracy wielu podmiotów takich jak: Radio Nadzieja, Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Zakład Karny w Białymstoku i Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, odbyło się Seminarium pod tytułem „Czad cichy zabójca”. Honorowym patronat nad przedsięwzięciem objął Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński.

Organizatorzy Seminarium widząc potrzebę, a przede wszystkim obowiązek troski nad świadomością społeczeństwa w kwestii cichego zabójcy tj. czadu, postanowili stworzyć warunki, aby szeroko zakrojoną akcją dotrzeć do jak największej liczby osób korzystających
z urządzeń grzewczych. Co roku w okresie jesienno – zimowym, czad zbiera swoje żniwo. Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych, zapchane bądź zasłonięte przewody wentylacyjne, przeróbki instalacji kominowych lub zwykłe zaniedbania, powodują zatrucie bądź zgon wielu osób.

Czad nie ma smaku, ani też zapachu, czy też barwy. Nie dusi w gardle, ani nie szczypie w oczy. Jest natomiast silnie trujący, palny i wybuchowy. Niewielkie stężenie czadu w powietrzu jest śmiertelne dla człowieka.

Istotną rolę w skutecznym przeciwdziałaniu zatruciom czadem, odgrywa właściwa akcja prewencyjna. Służby odpowiedzialne za szeroko rozumiane bezpieczeństwo, media, jak również społeczeństwo stanowią trzy podstawowe filary w tym procesie.

W Polsce wciąż zbyt wiele osób nie wie, czym jest czad i jak ustrzec się przed zatruciem. A wystarczy odrobina przezorności, czyli np. zamontowanie czujki dymu i czadu.

Harmonogram seminarium przedstawiał się następująco:
  • Wręczenie nagród konkursowych i wystąpienie Sekretarza Stanu, Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pana Jarosława Zielińskiego,
  • Wystąpienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Nadinspektora Daniela Kołnierowicza, Wystąpienie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Nad brygadiera Leszka Suskiego,
  • Pokaz akcji ratowniczej KM PSP w Łomży i Grupy Ratowniczej SPR Nadzieja, gdzie przedmiotową narrację  prowadził przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku mł. bryg. dr Marcin Anszczak, Starszy Specjalista Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

Komitet organizacyjny całości przedsięwzięcia:

  • ks dr Tomasz Olszewski
  • por. dr Mariusz Kuryłowicz