Studenci Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży na ćwiczeniach terenowych w  SDOO Krzyżewo i ZDOO Marianowo

Wzorem lat ubiegłych w dniach 19 i 20 czerwca 2018 r. studenci 4 semestru studiów inżynierskich stacjonarnych i niestacjonarnych na Kierunku Rolnictwo wraz  członkami Polskiego Towarzystwa Agronomicznego Oddział Łomża brali udział w zajęciach  terenowych w ramach „Dni Pola”

Warsztaty terenowe były organizowane przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Krzyżewie i Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Marianowie.

W śród gości zaproszonych udział wzięli: Poseł na Sejm RP  Kazimierz Gwiazdowski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski, Wójt Gminy Piątnica Krzysztof Kozicki, wójt Gminy Sokoły- Józef Zajkowski, Prorektor WSA Łomża Andrzej Borusiewicz.

Ćwiczenia terenowe miały na celu zapoznania studentów z różnorodnością nowych odmian, programów ochrony i nawożenia roślin.

Studenci z dużym zainteresowaniem wysłuchali wykładu wprowadzającego na temat „Technologie produkcji roślin uprawnych w warunkach zmieniającego się klimatu” który wygłosił dr habil. Jerzy Grabiński, prof. nadzw. JUNG w Puławach. Z wielką uwagą wszyscy uczestnicy obecni na Dniach Pola zostali poinformowani przez Dyrektora SDOO w Krzyżewie mgr inż. Bronisława Puczela o historii i działalności Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie i Marianowie. Również przedstawicieli firm, którzy zaprezentowali nowe produkty i ich zastosowanie w nowoczesnym rolnictwie podzielili się wynikami uzyskanymi z doświadczeń prowadzonych na terenie SDOO w Krzyżewie i Marianowie

W trakcie trwania „Dni Pola” studenci rozmawiali z przedstawicielami Zarządu Województwa Podlaskiego oraz  przedstawicielami firm, które prezentowały bogatą kolekcję zbóż, i roślin zbożowych, nowe wieloskładnikowe nawozy mineralne oraz przedstawiły swoje oferty rynkowe i praktyczne rozwiązania agrotechniczne w poszczególnych uprawach roślin. Firma TRANS-ROL zaprezentowała pokaz stosowania RSM w uprawie kukurydzy.

Dziękujemy wszystkim organizatorom, a w szczególności Dyrektorowi SDOO Krzyżewo mgr inż. Bronisławowi Puczelowi,  którzy z dużą życzliwością podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu technologii uprawy roli i roślin jak również metodyką prowadzonych doświadczeń.

Po obejrzeniu i zapoznaniu się z doświadczeniami organizatorzy zaprosili na wspólnego  grilla.

Ćwiczenia terenowe były przeprowadzone zgodnie z programem studiów w ramach przedmiotu Ogólna Uprawa Roli i Roślin.

Tekst i zdjęcia dr inż. Janusz Lisowski