Wzorem lat ubiegłych w dniach 13 i 14 czerwca 2017 r. studenci 4 semestru studiów inżynierskich stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Rolnictwo wraz  członkami Polskiego Towarzystwa Agronomicznego Oddział Łomża brali udział w zajęciach  terenowych w ramach Programu Warsztatów Polowych „Uprawa roślin bobowatych w woj. podlaskim jako alternatywa dla importowanej śruty sojowej”.

Warsztaty terenowe były organizowane przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Krzyżewie i Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Marianowie.

Wśród gości zaproszonych udział wzięli: Poseł na Sejm RP Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław  Kosiniak-Kamysz, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Wójt Gminy Piątnica Krzysztof Kozicki, wójt Gminy Sokoły Józef Zajkowski

Ćwiczenia terenowe miały na celu zapoznania studentów z kierunkami hodowli nowych odmian roślin uprawnych, programów ochrony i nawożenia roślin.

Studenci z dużym zainteresowaniem wysłuchali wykładu wprowadzającego na temat „Rola roślin strączkowych w zmianowaniu oraz produkcji białka paszowego” który wygłosił prof. dr hab. Jerzy Księżak. Również z wielką uwagą wszyscy obecni na Dniach Pola zostali poinformowani przez Dyrektora SDOO w Krzyżewie mgr inż. Bronisława Puczela o historii i działalności Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie i Marianowie, jak również przedstawicieli firm, którzy zaprezentowali nowe produkty i ich zastosowanie w nowoczesnym rolnictwie.

W trakcie trwania „Dni Pola” studenci rozmawiali z Prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem z przedstawicielami Zarządu Województwa Podlaskiego oraz  przedstawicielami firm, które prezentowały bogatą kolekcję zbóż, i roślin strączkowych oraz przedstawiły swoje oferty rynkowe i praktyczne rozwiązania agrotechniczne w poszczególnych uprawach roślin.  

Dziękujemy wszystkim organizatorom,  którzy z dużą życzliwością podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu technologii uprawy roli i roślin jak również metodyką prowadzonych doświadczeń.

Po obejrzeniu i zapoznaniu się z doświadczeniami organizatorzy zaprosili na wspólnego  grilla.

Ćwiczenia terenowe były przeprowadzone zgodnie z programem studiów w ramach przedmiotu Ogólna Uprawa Roli i Roślin.