Studenci Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży na ćwiczeniach terenowych w SDOO Krzyżewo

Wzorem lat ubiegłych w dniu 17 czerwca 2021 r. studenci 4 semestru studiów inżynierskich niestacjonarnych na Kierunku Rolnictwo w ramach zajęć terenowych z Ogólnej uprawy roli i roślin wraz członkami Polskiego Towarzystwa Agronomicznego Oddział Łomża brali udział w zajęciach terenowych w ramach Programu Warsztatów Polowych „ Wdrażanie postępu biologicznego i technologicznego w produkcji roślinnej”
Warsztaty terenowe były organizowane przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Krzyżewie.
Ćwiczenia terenowe miały na celu zapoznania studentów z różnorodnością nowych odmian, programów ochrony i nawożenia roślin oraz kolekcją uprawy roślin alternatywnych.
Studenci z dużym zainteresowaniem wysłuchali wykładu wprowadzającego na temat „Wdrażanie postępu biologicznego i technologicznego w praktyczną naukę zawodu” oraz „Ekologiczny system gospodarowania jako jeden z czynników poprawiających żyzność i efektywność biologiczną gleby”. Również z wielką uwagą wszyscy obecni na Dniach Pola zostali poinformowani przez Dyrektora SDOO w Krzyżewie dr inż. Bronisława Puczela o historii i działalności Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie i Marianowie, jak również przedstawicieli firm, którzy zaprezentowali nowe produkty i ich zastosowanie w nowoczesnym rolnictwie.
W trakcie trwania „Dni Pola” studenci rozmawiali z zaproszonymi przedstawicielami Sejmu RP, pracownikami samorządu wojewódzkiego, Podlaskiej Izby Rolniczej, jak również z pracownikami firm nasiennych, które prezentowały bogatą kolekcję zbóż, i roślin strączkowych oraz przedstawiły swoje oferty rynkowe i praktyczne rozwiązania agrotechniczne w poszczególnych uprawach roślin. Dziękujemy również wystawcom sprzęty rolniczego do zbioru pasz i pokaz jego działania.
Dziękujemy wszystkim organizatorom a w szczególności Dyrekcji i Pracownikom Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie, którzy z dużą życzliwością podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu technologii uprawy roli i roślin jak również metodyką prowadzonych doświadczeń.
Po obejrzeniu i zapoznaniu się z doświadczeniami organizatorzy zaprosili na wspólnego biesiadowania przygotowane przez KGW Boróweczki