Zdrowe rośliny, zdrowi ludzie – to motto przewodnie wydarzeń w ramach Podlaskiego Festiwalu Zdrowia Roślin 2020. W czwartek (20.02) uroczyście zainaugurowano obchody Festiwalu w Podlaskiem. Zarząd województwa podczas wydarzenia reprezentował wicemarszałek Stanisław Derehajło oraz Wiesława Burnos, członek zarządu.

– Rozpoczynamy rok zdrowia naszej planety, rok zdrowia ludzi. Dzisiejszy świat stawia przed nami duże wyzwania. Oprócz tego, jak uprawiać zdrowe rośliny, jak wprowadzać na rynek zdrowy pokarm, jest również temat – jak z tego się utrzymać. Jestem przekonany, że akcja edukacyjna, którą dzisiaj zaczynamy, doprowadzi nas do sukcesu – mówił, witając zebranych, Stanisław Derehajło, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

Ta cenna inicjatywa została podjęta przez prof. dr hab. Bożenę Łozowicką – Kierownika Terenowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Białymstoku oraz Andrzeja Stanisława Zamana – Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku wraz z pracownikami obydwu instytucji, w związku z ogłoszonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa obchodami Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020.

W trakcie uroczystości rozstrzygnięto konkurs kulinarny kół gospodyń wiejskich (KGW) „Regionalny Specjał Roślinny”, zorganizowany przez Samorząd Województwa Podlaskiego. Komisja konkursowa  oceniła nie tylko walory smakowe i wizualne potraw, ich związek z regionem i jego tradycjami, ale również kreatywność pomysłu. I tak w kategorii:

“Potrawa na bazie roślin (bezmięsna)” zwyciężyły:

  • I miejsce – KGW w Przystawańcach za ziemniaki w mundurkach (faszerowane soczewicą, warzywami, nasionami konopii i lnu);
  • II miejsce – KGW “Rakowianki” w Przerośli za soczewiaki;
  • III miejsce – KGW “Boróweczki” ze Srebrnego Borku za pierogi.

“Potrawa na słodko”:

  • I miejsce – KGW w Rydzewie, które przygotowało tort “kora drzewa”;
  • II miejsce-  KGW w Miastkowie za ciasto z fasoli;
  • III miejsce – KGW w Pokaniewie Kolonii za kaszę z miodem i jagodami.

W czwartkowej uroczystości  udział wzięli m.in. przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, jednostek podległych MRiRW, uczelni, szkół średnich o profilu rolniczym, pszczelarzy i firm działających w obszarze szeroko pojętej ochrony zdrowia roślin. Wykłady inauguracyjne „Dylematy i wyzwania zdrowia roślin” i ,,Rola i zadania PIORiN” wygłosili prof. dr hab. Bożena Łozowicka oraz Andrzej Stanisław Zaman.

Podczas festiwalowych dni przez cały 2020 rok odbędzie się ponad 100 wydarzeń skierowanych do mieszkańców województwa podlaskiego – w tym dzieci, uczniów szkół rolniczych, studentów, nauczycieli i osób starszych.

***

Podlaski Festiwal Zdrowia Roślin 2020 objęty jest Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego, będącego jednocześnie jego współorganizatorem. Patronat medialny nad imprezą sprawują Wrota Podlasia.

Anna Augustynowicz

Źródło: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/rolnictwo/chroniac-rosliny-chronisz-zycie-zainaugurowano-podlaski-festiwal-roslin-2020.html