Studenci IV semestru studiów stacjonarnych kierunku rolnictwo, w ramach przedmiotu chemia rolna, w dn. 06.06.2019 r. uczestniczyli w wyjeżdzie do Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie. Studenci podczas pobytu w OSCHR w Olsztynie zapoznali się z pracą jednostki, która ma za zadanie m.in wykonywanie analiz gleb, roślin, nawozów oraz doradztwo w sprawach nawożenia. Pracownicy Okręgowej Stacji zapoznali studentów z zadaniami wykonywanymi w Dziale Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa oraz Dziale Laboratoryjnym, wyposażeniem oraz metodyką wykonywania badań laboratoryjnych oraz pobierania próbek.