Szanowni Państwo – Drodzy Rolnicy

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży od ponad 20 lat funkcjonuje w otoczeniu i na rzecz podlaskiego rolnictwa. Główną gałęzią naszej działalności było i jest kształcenie młodzieży i osób dorosłych – i z tego co nam wiadomo robimy to bardzo dobrze. Mamy świetny kontakt z absolwentami naszej uczelni i to od nich wiemy, iż aby skutecznie funkcjonować w tzw. agrobiznesie, poza wiedzą, pieniędzmi, wytężoną pracą i wsparciem opatrzności trzeba mieć też dostęp do fachowego doradztwa.   Dlatego też, podjęliśmy decyzję, aby od 1 października 2015 roku uruchomić przy Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży – CENTRUM DORADZTWA AGROBIZNESU. Chcemy w sposób kompleksowy wyręczać rolników i przedsiębiorców w procesie przygotowania dokumentacji o pozyskanie wsparcia finansowego z Unii Europejskiej. Do współpracy udało nam się zaprosić najlepszych doradców – teraz te zaproszenie kierujemy do najlepszych rolników czyli do Państwa. cda-pod

Zakres usług Centrum Doradztwa Agrobiznesu:

Obsługa wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich oraz pozostałych płatności:

 • Wypełnienie wniosku o przyznanie płatności wraz z deklaracjami dotyczących potencjalnych programów.
 • Wypełnienie załączników graficznych.
 • Pozyskanie odpowiednich załączników niezbędnych w trakcie weryfikacji wniosku.
 • Złożenie wniosków wraz z załącznikami w instytucji rozpatrującej wniosek.
 • Złożenie wyjaśnień / brakujących dokumentów w odpowiedzi na wezwanie wystosowane do Beneficjenta.
 • Tworzenie zapytań w celu wyjaśniania niestandardowych przypadków.
 • Tworzenie odwołań w związku z brakiem pomyślnego rozstrzygnięcia w sprawie.

Obsługa wniosków inwestycyjnych:

 • Wypełnienie wniosku o przyznanie POMOCY na prawidłowym formularzu wraz z niezbę-dnymi załącznikami.
 • Tworzenie brakujących załączników.
 • Złożenie wniosku wraz z załącznikami w instytucji rozpatrującej wniosek.
 • Wyjaśnianie powstałych rozbieżności w trakcie weryfikacji przedmiotowych wniosków.
 • Wypełnienie wniosku o przyznanie PŁATNOŚCI na prawidłowym formularzu wraz z niezbędnymi załącznikami.
 • Tworzenie brakujących załączników.
 • Złożenie wniosku o PŁATNOŚĆ w termi – nie wyznaczonym umową lub decyzją wraz z załącznikami w instytucji rozpatrującej wniosek.
 • Wyjaśnianie powstałych rozbieżności w trakcie weryfikacji przedmiotowych wniosków.
 • Wszelkie inne sprawy będące w gestii ARiMR, ARR i Urzędu Marszałkowskiego (RPO)
 • W związku z powstałymi zobowiązaniami wynikającymi z Umowy/decyzji złożenie w odpowiednim terminie dokumentów potwierdzających realizację zaciągniętych zobowiązań. tj.:
  • wydatkowanie,
  • sprawozdanie,
  • ankieta.

Ponadto:

 • Podstawowa obsługa prawna (podania, pisma, odwołania),
 • Wsparcie przy tworzeniu grup producentów rolnych,
 • Udział w projektach tzw. „miękkich” (np. wyjazdy studyjne, szkolenia pozwalające nabyć dodatkowe umiejętności, prowadzenie badań naukowych w gospodarstwie).

Specjalna promocja rektorska

dla wszystkich, którzy do końca roku zdecydują się na współpracę z Centrum Doradztwa Agrobiznesu,  J.M. Rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu prof. Roman Engler, przynaje 10 % rabat na naukę w Wyższej Szkole Agrobiznesu.

Kontakt

Biuro CDA czynne w godzinach 8.00 – 16.00 18-400 Łomża Studencka 19,  Rektorat,
tel. 86 216 94 97,
mail: https://wsa.edu.pl/kontakt/ – proszę w rozsuwanym menu wybrać Rektorat.