Służby Państwowe

Bezpieczeństwo wewnętrzne / Służby Państwowe (II stopnia) – została opracowana z myślą o przygotowaniu kandydatów wyrażających zainteresowanie służbą w formacjach Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Celnej, Służby Więziennej, Straży...

Bezpieczeństwo żywności i zagrożeń ekologicznych

Bezpieczeństwo wewnętrzne / Bezpieczeństwo żywności i zagrożeń ekologicznych (II stopnia)  – specjalność to przygotowuje przyszłych pracowników sektora bezpieczeństwa żywnościowego ze szczególnym uwzględnieniem wymogów Unii Europejskiej w zakresie ochrony zdrowia i...

Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni i zagrożeń inf.

Bezpieczeństwo wewnętrzne / Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni i zagrożeń informatycznych (II stopnia) – specjalność ta daje możliwość zatrudnienia na stanowisku administratora sieci bądź pełnomocnika w administracji publicznej (PKOC), a studia sprawią, że: będziesz...

Detektywistyka i porządek publiczny

Bezpieczeństwo wewnętrzne / Detektywistyka i porządek publiczny (I stopnia) – absolwenci to wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy chcą pracować w zawodzie detektywa w organizacjach, instytucjach państwowych, samorządowych, gospodarczych i innych, działających w...

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Bezpieczeństwo wewnętrzne / Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych (I stopnia) – absolwenci tej specjalności poznają podstawowe zjawiska z zakresu bezpieczeństwa narodowego, czynników determinujących bezpieczeństwo, mechanizmów towarzyszących zarządzaniu w sytuacjach...

Bezpieczeństwo informacji

Bezpieczeństwo wewnętrzne / Bezpieczeństwo informacji (I stopnia) – celem specjalności jest przygotowanie absolwentów do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji, spełniającej wymogi w zakresie posiadanej wiedzy, określone ustawą o ochronie...
Strona 1 z 212