STYPENDIUM REKTORA 2020/2021

STYPENDIUM REKTORA 2020/2021

STYPENDIUM REKTORA NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 Ze względu na trwającą pandemię, wydłużamy termin składania wniosków o stypendium Rektora (załącznik nr 4) do dnia 15 kwietnia dla studentów, którzy rozpoczęli studia w semestrze letnim 2019/2020 (obecny...
STYPENDIUM REKTORA

STYPENDIUM REKTORA

STYPENDIUM REKTORA NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 Informujemy, że studenci, którzy rozpoczęli studia w semestrze letnim 2019/2020 (obecny semestr drugi) oraz studenci rozpoczynający studia w semestrze letnim 2020/2021 na kierunku Rolnictwo II stopnia...
Stypendium Socjalne

Stypendium Socjalne

STYPENDIUM SOCJALNE NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 Dziekanat Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży informuje, że studenci otrzymujący stypendium socjalne w semestrze zimowym 2020/2021 mają obowiązek złożyć wniosek o stypendium socjalne na semestr letni...
Termin składania wniosków

Termin składania wniosków

Uprzejmie przypominamy o terminie składania wniosków do 10 października 2020 r. na stypendia: – socjalne dla studentów w trudnej sytuacji, – Rektora dla najlepszych studentów, – oraz specjalne dla studentów z niepełnosprawnościami. Dziekanat WSA w...
eLegitymacja

eLegitymacja

eLegitymacja Zgodnie z art. 278 ust. 2 – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) do dnia 30 czerwca 2019 roku można wydawać legitymacje studenckie oraz potwierdzać ich ważność na dotychczasowych zasadach, natomiast...
Termin rozliczenia

Termin rozliczenia

UWAGA! Sesja egzaminacyjna odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Rektora. Termin rozliczenia się z osiągnięć w semestrze letnim 2018/2019 bez przedłużenia sesji egzaminacyjnej upływa 23.09.2019 r. Ostateczny termin rozliczenia dla osób, które złożą podania o przedłużenie...