Gromgroup

Gromgroup

Jesteśmy po kolejnym szkoleniu! 26-28 maj 2017 r. na terenie Gromgroup w Czerwonym Borze odbył się Obóz szkoleniowy dla studentów pierwszego roku I i II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. W trakcie obozu realizowane były zajęcia z wyszkolenia...

W Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej

Studenci semestru IV studiów stacjonarnych kierunku „rolnictwo” w dniu 24.05.2017, w ramach przedmiotu chemia rolna, prowadzonego przez dr inż. Mariusz Brzezińskiego, uczestniczyli w zajęciach terenowych w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku. Dzięki...
Zajęcia praktyczne z żywienia zwierząt

Zajęcia praktyczne z żywienia zwierząt

W dniu 15.05.2017 roku studenci IV roku studiów stacjonarnych na kierunku Rolnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, wraz z prowadzącym przedmiot Żywienie zwierząt, prof. dr hab. inż. Janem Micińskim, odbyli zajęcia terenowe w dwóch obiektach. Pierwszym miejscem...
Dr inż. Andrzej Borusiewicz odznaczony Medalem św. Izydora Oracza

Dr inż. Andrzej Borusiewicz odznaczony Medalem św. Izydora Oracza

Dr inż. Andrzej Borusiewicz odznaczony Medalem św. Izydora Oracza za szczególne zasługi w rolnictwie i szerzenie kultu patrona rolników. Prorektor ds. dydaktyki  Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży znalazł się wśród 16 osób, którym w niedzielę w Kościele Ducha...
Wyjazd studentów do WIORiN w Białymstoku

Wyjazd studentów do WIORiN w Białymstoku

Wyjazd studentów IV semestru Rolnictwa do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i  Nasiennictwa w Białymstoku. Dnia 9 maja 2017r. studenci IV semestru kierunku Rolnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży,  wraz z opiekunem dr inż. Piotrem Ponichtera...