Program Wymiany Młodych Rolników Polska Teksas 2019 – Raport

Program Wymiany Młodych Rolników Polska Teksas 2019 – Raport

RAPORT  Podsumowujący Program Wymiany Młodych Rolników Polska Teksas 2019 W 2019 roku po raz siódmy zorganizowano Program Wymiany Młodych Rolników.  Co roku przyjmujemy w Polsce 10 Amerykanów, a 10 Polaków wyjeżdża do Teksasu. Razem z rodzinami goszczącymi w...
Oxytree na doświadczeniu i plantacjach

Oxytree na doświadczeniu i plantacjach

Drzewa tlenowe oxytree na doświadczeniu i plantacjach produkcyjnych  W kwietniu 2016 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży a Firmą Oxytree Poland SA z Wrocławia w sprawie prowadzenia badań dotyczących określenie cech...
Studenci w Browarze Zaścianki

Studenci w Browarze Zaścianki

Proces produkcji piwa w browarze rzemieślniczym, maszyny i urządzenia niezbędne do produkcji piwa, tworzenie nowych receptur, zasady funkcjonowania browaru rzemieślniczego to tematyka rozmów z właścicielem Browaru Zaścianki Panem Krzysztofem. Dzięki uprzejmości...
Wizyta w murach łomżyńskiej Katedry

Wizyta w murach łomżyńskiej Katedry

W dniu 01.06.2019 roku w ramach przedmiotu Architektura i urbanistyka studenci II semestru kierunku budownictwo, uczestniczyli w krótkiej wycieczce, zwiedzając i poznając tajniki historyczno-architektoniczne łomżyńskiej Katedry. Grupa studentów wraz z prowadzącym...
Dni Pola – zajęcia terenowe

Dni Pola – zajęcia terenowe

Studenci Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży na ćwiczeniach terenowych w  SDOO Krzyżewo i ZDOO MarianowoW kalendarium imprez rolniczych na Podlasiu wpisały się Dni Pola, które odbyły się w dniach 11-12 czerwca 2019 r. w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w...
Chemia rolna

Chemia rolna

Studenci IV semestru studiów stacjonarnych kierunku rolnictwo, w ramach przedmiotu chemia rolna, w dn. 06.06.2019 r. uczestniczyli w wyjeżdzie do Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie. Studenci podczas pobytu w OSCHR w Olsztynie zapoznali się z pracą...