“Nowoczesne techniki i technologie” w firmie Agrotechnik Tafiły

“Nowoczesne techniki i technologie” w firmie Agrotechnik Tafiły

W dniu 18.01.2020r. studenci kierunku Rolnictwo II stopnia, sem. II w ramach przedmiotu Nowoczesne techniki i technologie w rolnictwie uczestniczyli w zajęciach praktycznych. Podczas zajęć zapoznano się z profilem działalności firmy Agrotechnik Tafiły. W ramach zajęć...
Studenci WSA w Polsacie

Studenci WSA w Polsacie

16 stycznia studenci V semestru Bezpieczeństwa wewnętrznego pod opieką ks. dr Tomasza Olszewskiego odwiedzili siedzibę Telewizji Polsat. Wycieczka zorganizowana w ramach zajęć “Komunikacji medialnej dla potrzeb bezpieczeństwa” miała na celu zapoznanie...
Gospodarka odpadami i ściekami

Gospodarka odpadami i ściekami

Studenci II semestru studiów II stopnia kierunku Rolnictwo, w dniu 14.12.2019 r.  w ramach przedmiotu „Gospodarka odpadami i ściekami”, prowadzonego przez dr. inż. Mariusza Brzezińskiego uczestniczyli w zajęciach praktycznych na Oczyszczalni Ścieków w Łomży....
Zajęcia praktyczne na kierunku Rolnictwo

Zajęcia praktyczne na kierunku Rolnictwo

Studenci VII semestru studiów stacjonarnych Rolnictwo uczestniczyli w zajęciach praktycznych, w miejscowości Bobin, gmina Czerwin, dotyczących prezentacji najnowszych osiągnięć w hodowli kukurydzy na ziarno oraz kiszonkę. Opiekunem zajęć był Pan dr inż. Witold...
Wyjazd do pobliskiego lasu

Wyjazd do pobliskiego lasu

Po uzyskaniu zgody Leśnictwa Jednaczewo, w południe 12. listopada 2019 roku, studentki i studenci I semestru studiów stacjonarnych Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Rolnictwo, zorganizowali wyjazd do pobliskiego lasu. Pomysłodawca i opiekunem grupy był Pan Henryk Porwisiak....