Seminarium Naukowo–Eksperckie

Seminarium Naukowo – Eksperckie „ Zapobieganie przestępczości dla poprawy bezpieczeństwa obywateli” 17 marca 2017r. pod patronatem honorowym Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro i płk Piotra Kondraciuka – Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Białymstoku...

Centralne Targi Rolnicze 2016

W dniu 26.11.2016r. studenci studiów magisterskich kierunku Rolnictwo uczestniczyli w Centralnych Targach Rolniczych 2016 w Nadarzynie (http://centralnetargirolnicze.pl/pl/) Program sobotnich targów: Hala E, sala konferencyjna 1 10.00-15.00 Europejskie Forum Młodych...
Zajęcia terenowe w Biebrzańskim Parku Narodowym

Zajęcia terenowe w Biebrzańskim Parku Narodowym

W dniu 16 listopada 2016r. studenci III semestru kierunku Rolnictwo pod opieką dr inż. Piotra Ponichtera uczestniczyli w zajęciach terenowych w ramach przedmiotu Agroekologia i ochrona środowiska. Terenem zajęć był Biebrzański Park Narodowy. Przewodnikiem po...
Seminarium terenowe Polskiego Towarzystwa Agronomicznego

Seminarium terenowe Polskiego Towarzystwa Agronomicznego

W dniach 18 – 20 września 2016 roku staraniem olsztyńskiego oddziału PTA odbyło się seminarium terenowe pt. Gospodarka rybacka oraz zarządzanie zasobami wodnymi. W seminarium wzięli udział pracownicy naukowi z ośrodków akademickich Poznania, Olsztyna, Łomży i...

Zajęcia terenowe

W dniach 11-14 czerwca przeprowadzono zajęcia praktyczne z przedmiotu Gleboznawstwa, odbywały się one w dolinie rzeki Narwi (mady rzeczne), okolice Łomży (gleby brunatne, płowe, rdzawe, bielicowe, czarne ziemie), rezerwat Serafin (gleby torfowe i...

Informacja z ćwiczeń terenowych z ogólnej uprawy roli i roślin

Wzorem lat ubiegłych w dniach 08 i 09 czerwca 2016 r. studenci 4 semestru studiów inżynierskich stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku rolnictwo oraz słuchacze studium podyplomowego z rolnictwa wraz członkami Polskiego Towarzystwa Agronomicznego Oddział Łomża...