Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Studenci Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży na ćwiczeniach terenowych w  SDOO Krzyżewo i ZDOO Marianowo Wzorem lat ubiegłych w dniach 19 i 20 czerwca 2018 r. studenci 4 semestru studiów inżynierskich stacjonarnych i niestacjonarnych na Kierunku Rolnictwo wraz...

Zajęcia praktyczne w WSA

„Zbliżające się wakacje to nie tylko czas odpoczynku. Dla wielu osób, szczególnie absolwentów szkół średnich jest to okres ważnych życiowych wyborów. Po zdaniu matury naturalną koleją rzeczy często jest dalszy rozwój podczas studiów na uczelniach wyższych. Wybór...
Metody badań rolniczych w plenerze

Metody badań rolniczych w plenerze

W dniu 09.06.2018 studenci I semestru II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, odbyli zajęcia terenowe w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie z przedmiotu Metody Badań Rolniczych. Studenci mieli możliwość...
Informacja dot. realizacji praktyk

Informacja dot. realizacji praktyk

Informacja dot. realizacji praktyk dla studentów VII sem rok akademickim 2017/18, w zakresie produkcji pasz przemysłowych na terenie Wytwórni Pasz Grupa Agrocentrum sp. zoo w Grajewie. W praktycznych zajęciach w wytwórni pasz wzięli udział studenci VII semestru...
Samorząd terytorialny w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego

Samorząd terytorialny w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego

pod takim tytułem dnia 8 czerwca 2018 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa w Pułtusku. Panele teoretyczno-wykładowe przy aktywnym uczestnictwie przedstawicieli Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, mieszały się z praktycznym podejściem organizatorów, którzy...
Texas A&M Agrilife z USA z wizytą w WSA

Texas A&M Agrilife z USA z wizytą w WSA

” – Bezpośrednia wymiana to poznawanie pracy, systemu nauczania oraz kultury. Myślę, że to jest bardzo atrakcyjny program z korzyścią dla obu stron – opisuje ideę międzynarodowej wymiany, dr Andrzej Borusiewicz. Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży już po raz...