Organizacja procesu dydaktycznego

Organizacja procesu dydaktycznego

Organizacja procesu dydaktycznego  Szanowni Państwo Aktualnie panująca sytuacja zmusiła nas do pracy zdalnej z wykorzystaniem metod  i technik kształcenia na odległość poprzez rekomendowaną bazę Moodle (https://enauka.wsa.edu.pl/) i aplikację MS TEAMS...
Pomoc materialna

Pomoc materialna

Szanowni Studenci, Przypominamy, że w związku z pandemią istnieje możliwość ubiegania się o zapomogi losowe. Wniosek należy złożyć elektronicznie na adres pomoc@wsa.edu.pl. Wzór wniosku znajduje się na naszej stronie w zakładce POMOC MATERIALNA. Wniosek musi być...
Pomoc materialna

Sesja poprawkowa

Uwaga, Przypominamy, że sesja poprawkowa kończy się 30 kwietnia. Wszelkie wpisy i zaliczenia należy uzgodnić z wykładowcami prowadzącymi przedmiot. Kontakt przez Wirtualną Uczelnię. Termin składania prac dyplomowych: Rolnictwo I stopień – 16 maj 2020 r....
Zapomoga z funduszu

Zapomoga z funduszu

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w kraju, związanym z koronawirusem, istnieje możliwość otrzymania zapomogi jednorazowej z funduszu socjalnego. Jednorazowa zapomoga z funduszu stypendialnegooferowana jest:- studentom lub członkom ich rodzin, którzy w wyniku...
Drodzy Studenci, Słuchacze studiów podyplomowych

Drodzy Studenci, Słuchacze studiów podyplomowych

Drodzy Studenci, Słuchacze studiów podyplomowych Zawieszenie zajęć dydaktycznych w Uczelniach, to nie jest czas wolny. Bardzo proszę by w tym okresie, korzystać z portalu: https://enauka.wsa.edu.pl/. Aktywność pracy w bazie enauka jest monitorowana i dostępna dla...
E-learning – nauczanie zdalne w aplikacji MS TEAMS

E-learning – nauczanie zdalne w aplikacji MS TEAMS

E-learning – nauczanie zdalne w aplikacji MS TEAMS Szanowni Państwo  Do Państwa dyspozycji oddajemy narzędzie do zdalnego nauczania, aplikację MS TEAMS. Jest to narzędzie e-learningu wspomagające proces dydaktyczny. Zachęcamy do zapoznania się z nią. Logowanie...