Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zapraszają serdecznie Absolwentów do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. Do Konkursu można zgłaszać prace, których obrona odbyła się w roku kalendarzowym 2015 i 2016. W wyniku...

Studia uzupełniające

Serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów studiów I stopnia kierunku Rolnictwo oraz innych kierunków na studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne (uzupełniające studia magisterskie) na kierunku Rolnictwo, w specjalnościach: Ekonomika rolnictwa, Doradztwo...

PAKA – Pozytywna ocena akredytacji dla kierunku rolnictwo

Uchwałą nr 687/216 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 grudnia 2016r. wydaje ocenę pozytywną dla kierunku „rolnictwo” prowadzonym na Wydziale Rolniczo – Ekonomicznym w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży na poziomie studiów pierwszego i...

Nowoczesne zastosowanie informatyki w rolnictwie

W Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży w dniu 13 stycznia 2017 roku, odbędzie się konferencja poświęcona nowoczesnym  zastosowaniom informatyki w rolnictwie. To właśnie nowoczesne technologie pozwalają na efektywne zwiększanie wykorzystania zasobów oraz wzrost...

OFERTA PRACY W UK

Praca sezonowa 2017 (Praca na polu przy sadzeniusalaty,przykrywaniu sadzonek) G’s jest wiodącym Europejskim biznesem świeżych produktów. Firma rodzinna założona ponad50 lat temu, z dumą dostarcza świeżą i zdrową żywność dla konsumentów w Wielkiej Brytanii i na...