Odeszła do wieczności Helena Polewaczyk

Odeszła do wieczności Helena Polewaczyk

W dniu 7.06.2020 roku odeszła do wieczności Helena Polewaczyk. Długoletni współpracownik Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Mądry, dobry Człowiek. Wspaniała Koleżanka. Helena Polewaczyk od 20 lat była blisko związana z naszą Uczelnią. Aktywnie uczestniczyła w...
UWAGA STUDENCI !!!

UWAGA STUDENCI !!!

Na zajęciach, zaliczeniach i egzaminach w budynku Uczelni, mogą przebywać jedynie studenci zdrowi i nie przejawiający objawów sugerujących chorobę zakaźną, tj. duszności, kaszlu, kataru, gorączki, biegunki, utraty apetytu, utraty węchu lub smaku i innych niepokojących...
WSA w projekcie Tech in Motion

WSA w projekcie Tech in Motion

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży wspólnie z wieloma europejskimi instytucjami bierze udział w projekcie Tech In Motion (TIM). – Chcemy wykorzystać doświadczenie partnerów projektu w rozwijaniu innowacyjnych programów edukacyjnych kształcenia praktycznego...
Zaświadczenia ukończenia szkolenia

Zaświadczenia ukończenia szkolenia

Zaświadczenia ukończenia szkolenia W związku z zakończeniem części teoretycznej programu szkolenia “Legia Akademicka”, osoby które otrzymały wynik pozytywny, mogą odbierać w godzinach pracy uczelni w recepcji budynku Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży...
Zakończenie części teoretycznej programu

Zakończenie części teoretycznej programu

W dniu 14 maja 2020 roku w naszej uczelni zakończyła się część teoretyczna programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”. Pozytywny wynik szkolenia uzyskało 65 osób-są to zarówno studentki i studenci Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży jak i...