Efekty ciężkiej pracy podsumowane

Efekty ciężkiej pracy podsumowane

Codziennie ćwiczą, aby pomagać policji, pogotowiu czy strażakom. Grupa Ratownicza Nadzieja z Łomży to niewątpliwie jedna z lepiej wyszkolonych grup ratujących życie w naszym województwie, a może nawet w kraju. Dowodem na to jest ostatnie spotkanie, jakie odbyło się w...
Wpływ nenikotynoidów na owady zapylające

Wpływ nenikotynoidów na owady zapylające

Wykład otwarty dla studentów rolnictwa i towaroznawstwa: „Wpływ nenikotynoidów na owady zapylające” Lek .wet. Artur Arszułowicz 25.11.2017 (sobota) godz. 11.00 Nowa Aula, Budynek...
Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa

Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa

  W dniach 16-17.11.2017 r. w warszawskim Domu Technika NOT odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt: „PROBLEMY INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH” organizowana przez warszawski oddział SIMP (Stowarzyszenie Inżynierów i...

Konferencja nt technologii i organizacji budownictwa

W dniach 18÷20.10.2017 r. na Uniwersytecie Technicznym w Brześciu na Białorusi odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt: „AKTUALNE PROBLEMY BADAWCZE MATERIAŁÓW, TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWNICTWA W UJĘCIU TRANSGRANICZNYM”. Była to kontynuacja...

ZARZĄDZANIE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM

Pennsylvania State University, USA, Urząd Miejski w Szczuczynie, Polska, Zespół Szkół w Niećkowie, Polska, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Polska, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra...