Młodzieżowa Akademia Multidyscyplinarna

Młodzieżowa Akademia Multidyscyplinarna

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży w pierwszych dniach miesiąca grudnia rozpoczęła realizację projektu „Młodzieżowej Akademii Interdyscyplinarnej”. Ideą projektu jest przekazywanie wiedzy przez pracowników dydaktycznych Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży i rozwijanie...
Spotkanie opłatkowe PO PSRiBS

Spotkanie opłatkowe PO PSRiBS

W dniu 05.12.2019 r. w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży odbyło się I spotkanie opłatkowe Podlaskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców...
Legia Akademicka w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży

Legia Akademicka w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży

​ W dniu 6 grudnia 2019 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził listę 56 uczelni publicznych, 21 uczelni niepublicznych, zakwalifikowanych do realizacji III edycji „Legii Akademickiej” w roku 2020 – części teoretycznej. Wśród wskazanej liczby uczelni...
Rodzina wolna od przemocy

Rodzina wolna od przemocy

Konferencja organizowana jest w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, edycja 2019”. Celem konferencji jest promowanie...