WSA w projekcie Tech in Motion

WSA w projekcie Tech in Motion

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży wspólnie z wieloma europejskimi instytucjami bierze udział w projekcie Tech In Motion (TIM). – Chcemy wykorzystać doświadczenie partnerów projektu w rozwijaniu innowacyjnych programów edukacyjnych kształcenia praktycznego...
Zaświadczenia ukończenia szkolenia

Zaświadczenia ukończenia szkolenia

Zaświadczenia ukończenia szkolenia W związku z zakończeniem części teoretycznej programu szkolenia “Legia Akademicka”, osoby które otrzymały wynik pozytywny, mogą odbierać w godzinach pracy uczelni w recepcji budynku Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży...
Zakończenie części teoretycznej programu

Zakończenie części teoretycznej programu

W dniu 14 maja 2020 roku w naszej uczelni zakończyła się część teoretyczna programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”. Pozytywny wynik szkolenia uzyskało 65 osób-są to zarówno studentki i studenci Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży jak i...
Organizacja procesu dydaktycznego

Organizacja procesu dydaktycznego

Organizacja procesu dydaktycznego  Szanowni Państwo Aktualnie panująca sytuacja zmusiła nas do pracy zdalnej z wykorzystaniem metod  i technik kształcenia na odległość poprzez rekomendowaną bazę Moodle (https://enauka.wsa.edu.pl/) i aplikację MS TEAMS...
Pomoc materialna

Pomoc materialna

Szanowni Studenci, Przypominamy, że w związku z pandemią istnieje możliwość ubiegania się o zapomogi losowe. Wniosek należy złożyć elektronicznie na adres pomoc@wsa.edu.pl. Wzór wniosku znajduje się na naszej stronie w zakładce POMOC MATERIALNA. Wniosek musi być...
Pomoc materialna

Sesja poprawkowa

Uwaga, Przypominamy, że sesja poprawkowa kończy się 30 kwietnia. Wszelkie wpisy i zaliczenia należy uzgodnić z wykładowcami prowadzącymi przedmiot. Kontakt przez Wirtualną Uczelnię. Termin składania prac dyplomowych: Rolnictwo I stopień – 16 maj 2020 r....