Nauka bliżej biznesu

,,Nauka bliżej biznesu – student bliżej rynku pracy”.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z KLS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży z przyjemnością informuje iż od lipca 2020 r. rozpoczęła realizację projektu pn. ,,Nauka bliżej biznesu – student bliżej rynku pracy”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z KLS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Projekt pn. ,,Nauka bliżej biznesu – student bliżej rynku pracy” jest realizowany w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dzięki projektowi zostanie wzmacniamy potencjał naszych studentów jako przyszłych absolwentów.
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji oczekiwanych przez pracodawców w branży BPO, SSC, IT wśród 180 studentów (72K,108M) Wyższej Szkoły Agrobiznesu z kierunków budownictwo, towaroznawstwo i rolnictwo w okresie od 07.2020 do końca 10.2023 poprzez ich udział w certyfikowanych szkoleniach prowadzących do uzyskania kwalifikacji., szkoleniach językowych, dodatkowych zajęciach realizowanych wspólnie z pracodawcami, dodatkowych zadaniach praktycznych realizowanych w formie projektowej, wizytach studyjnych, wysokiej jakości stażach zawodowych, zajęciach warsztatowych kształcących kompetencje oraz kształceniu w ramach zmodyfikowanego programu nauczania.

Projekt realizowany będzie od 2020-07-01 do: 2023-10-30
Wartość projektu wynosi 1 947 597,87 zł. Dofinansowanie projektu z UE stanowi 97%.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt jest skierowany do studentów Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży z kierunków BUDOWNICTWO, ROLNICTWO i TOWAROZNAWSTWO.
Projekt obejmie wsparciem studentów w roku akademickim 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.

Dołącz do nas i skorzystaj z możliwości jakie daje projekt.
Wzmacniamy potencjał naszych studentów dla potrzeb społeczno-gospodarczych.

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży rozpoczyna realizację projektu
,, Nauka bliżej biznesu – student bliżej rynku pracy”
w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

W ramach projektu

 1. Dostosujemy do potrzeb społeczno-gospodarczych i będziemy realizować z pracodawcami programy kształcenia, które lepiej przygotują cię do potrzeb rynku pracy
 2. Studenci kierunków BUDOWNICTWO, TOWAROZNAWSTWO I ROLNICTWO będą uczestniczyć w bezpłatnych  Certyfikowanych szkoleniach warsztatach które pozwolą im uzyskać wyższe kwalifikacje i kompetencje:
 • Zrównoważone zarządzanie w budownictwie i w branży nieruchomości
 • Budżetowanie operacyjne i finansowe
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Ekonomika rolnictwa i zarządzanie gospodarstwie rolnym
 • Rola konsumenta w procesie projektowania nowych produktów
 • Adaptacja do zmian klimatu oraz możliwości wykorzystania potencjału OZE
 • Eksploatacja i utrzymanie obiektu budowlanego
 • Szkolenia z jęz. ang., niemieckiego, francuskiego, włoskiego i rosyjskiego 120h
 • Twórcze rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji”
 • Umysł kreatywny w analizie danych
 • Budowanie zespołu, współpraca i efektywna komunik
 • Rozwijanie kompetencji przywódczych
 • Komunikacja międzykulturowa w biznesie
 • Trening rozwoju interpersonalnego
 • Precedencja i biznesowy savoir-vivre
 • Auditor Wewn. Syst. Zarządzania Jakością wg ISO
 • Audytor Wewn. Syst. Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
 • Certyfikowany Menedżer Jakości
 • Certyfikowany Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością wg ISO
 • Racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym
 • Ograniczanie strat azotu w produkcji rolniczej
 • Ubezpieczenia w rolnictwie
 • Odbiór robót budowlanych w świetle prawa budowlanego
 • Szkolenia informatyczne z egz. ECDL
 1. Zorganizujemy wizyty studyjne dla studentów we wiodących firmach, Parkach Naukowo – Technologicznych, Instytutach Badawczych
 2. Odbędziesz płatne staże dla studentów – uczysz się i zarabiasz.