Biblioteka

Zapraszamy do korzystania z Biblioteki oraz czytelni Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży.

Istnieje możliwość składania zamówień bibliotecznych także poprzez e-maila: biblioteka@wsa.edu.pl lub telefonicznie 86 216 94 97 wew. 39. Wówczas należy podać: Nazwisko, imię, nr indeksu, autor i tytuł oraz sygnatura książki. Należy pamiętać, że przy odbiorze swojego zamówienia należy okazać dokument tożsamości.

Ze względu na panującą pandemię należy pamiętać o zachowaniu podstawowych zasad sanitarnych:

 • dezynfekcja rąk,
 • obowiązkowo maseczka zakrywająca usta i nos (dla zapominalskich zapewniamy jednorazowe maseczki)
 • należyte odstępy, tj. 1.5 m odległości.

bibliotekaBudynek „B” parter, naprzeciwko hali sportowej tel. 86 216 94 97 wewn. 39

 

 

Pracownicy Biblioteki

Dyrektor Biblioteki mgr Sylwia Siedlecka
Pomocnik biblioteczny Edyta Rogalska-Stelmach

BIBLIOTEKA czynna w godzinach:

poniedziałek: 9.00 – 13.00
wtorek: 9.00 – 13.00
środa: nieczynne
czwartek: 9.00 – 13.00
piątek: 9.00 – 13.00
sobota: 9.00 – 13.00
niedziela: nieczynne

Prócz bogatego księgozbioru posiadamy także prenumeratę czasopism z różnych dziedzin:


ROLNICTWO:

 • Energia i recykling
 • Farmer
 • Hodowca Bydła
 • Hodowca Trzody Chlewnej
 • Hodowla i Chów Bydła
 • Nowoczesna uprawa
 • Przegląd Hodowlany
 • Przegląd Mleczarski
 • Przegląd Zbożowo-Młynarski
 • Przemysł Spożywczy
 • Top Agrar Polska
 • Wiadomości Rolnicze

BUDOWNICTWO:

 • BTA
 • Chłodnictwo i Klimatyzacja
 • Elektroinstalator
 • Materiały Budowlane
 • Murator
 • Przegląd Budowlany

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE:

 • Archiwum Kryminologii
 • Kwartalnik policyjny

PIELĘGNIARSTWO:

 • Archieves of Medical Science
 • Family Medicine&Primary
 • Magazyn Pielęgniarki i Położnej
 • Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
 • Pielęgniarstwo XXI wieku

LOGISTYKA:

 • EUROLOGISTICS
 • LOGISTIC MANAGER
 • Logistyka
 • TOP LOGISTYK

Elektroniczne zasoby Biblioteki

eRewers

Udostępniamy formularz rewersu do samodzielnego wydrukowania i wypełnienia korzystając  z Internetowego Katalogu Biblioteki WSA.  

BibliotekaWSA - REWERS (21.6 KiB)


Wyszukiwarki naukowe:

Google Scholar Specjalistyczna wyszukiwarka naukowa rejestrująca abstrakty, pełne teksty oraz cytowania prac naukowych (artykułów, książek, raportów, itp.). Jest podstawową wyszukiwarką artykułów naukowych dla przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych.
BASE – Bielefeld Academic Search Engine Multidyscyplinarna wyszukiwarka, która umożliwia dostęp do ponad 50 milionów dokumentów z około 2700 źródeł. Większość indeksowanych materiałów to dokumenty pełnotekstowe (ok. 75 %).
SearchEdu Serwis, która umożliwia wyszukiwanie głównie materiałów edukacyjnych m.in. na stronach edukacyjnych, rządowych, wojskowych, e-bookach oraz haseł w słownikach, encyklopediach, itp.
FreeFullPdf Przeszukuje ponad 80 milionów bezpłatnych publikacji z dziedzin takich jak: nauki przyrodnicze, nauki o zdrowiu, fizyka, matematyka, nauki społeczne i humanistyczne. Dokumenty dostępne są w formacie PDF.
Galaxy Wyszukiwarka, która przeszukuje zasoby indeksowane przez bibliotekarzy dziedzinowych. Są to głównie strony uczelni wyższych oraz prywatne strony pracowników naukowych.
Google Book Search Serwis, umożliwiający wyszukiwanie haseł w tekstach książek.
Genamics JournalSeek Międzynarodowa wyszukiwarka czasopism dostępnych w Internecie. Publikuje podstawowe dane bibliograficzne ponad 100 tys. tytułów, z 24 dziedzin wiedzy.

Katalogi centralne

Katalogi Bibliotek Rolniczych

 • WBN Dostęp do baz Elsevier, Springer, Web of Knowledge i innych zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki (dostępne z komputerów uczelnianych)
 • MEDLINE/PUBMED Obejmuje takie dziedziny jak: medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, stomatologia, weterynaria, systemy opieki zdrowotnej i nauki przedkliniczne. Zawiera artykuły i streszczenia z 4500 czasopism ukazujących się w 30 językach od 1966 r.
 • [nbsp]SIGŻ[nbsp] System Informacji o Gospodarce Żywnościowej. Zakres tematyczny: rolnictwo, leśna gospodarka niedrzewna, przemysł spożywczy.
 • [nbsp]SIBROL[nbsp] Zakres tematyczny: [nbsp]elementy środowiska, produkcja roślinna i zwierzęca, środki produkcji, surowce i produkty.
 • Słownik bezpieczeństwa żywności Słownik bezpieczeństwa żywności
 • [nbsp]Bazy danych OPI (Ośrodek Przetwarzania Informacji)[nbsp] Rozprawy doktorskie i habilitacyjne, instytucje naukowe, instytucje decyzyjne i doradcze, ludzie nauki, uczeni polscy za granicą, konferencje, targi i wystawy, raporty z badań naukowych, materiały konferencyjne, dokumentacja techniczna, promocyjna, reklamowa, normy i zalecenia techniczne.
 • INFOBAZA[nbsp] Krajowy informator o bazach danych i oprogramowaniu dla nauki.
 • Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne[nbsp] Wielodziedzinowa baza danych, zawiera streszczenia i pełne teksty artykułów on-line z ponad 600 czasopism.
 • E-Czasopisma Polskie Ogólnodostępne[nbsp] Pełne teksty i streszczenia z czasopism głównie[nbsp]medycznych.
 • Serwis Ekonomia Serwis Ekonomia online zawiera informację[nbsp] o źródłach naukowych z dziedziny ekonomii dostępnych w Internecie. W założeniu przewodnik ten ma w sposób szybki i sprawny skierować zainteresowanego tematyką ekonomiczną w adekwatne do jego poszukiwań miejsce w sieci.[nbsp] Informacje w bazie podzielono na dwa działy: źródła ogólne (dla całości nauk ekonomicznych, często z możliwością dalszego samodzielnego zawężenia tematu) oraz źródła specjalistyczne, z podziałem na istniejące nauki szczegółowe.

Katalogi z różnych dziedzin

Pozostałe zbiory

 

Rolnictwo

Polecane czasopisma rolnicze

Instytuty i wydawnictwa

Problemy inżynierii rolniczej http://www.itep.edu.pl/wydawnictwo/pir/index.php?id=zeszyty Journal of Water and Land Development http://www.itep.edu.pl/wydawnictwo/journal/index.php Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie http://www.itep.edu.pl/wydawnictwo/woda/index.php

Academic Search Complete dziedzina: wielodziedzinowa rodzaj bazy: abstraktowo-pełnotekstowa, obcojęzyczna dostęp: z sieci bibliotecznej Agro dostęp: ogólnodostępna dziedzina: nauki przyrodnicze, rolnicze i techniczne rodzaj bazy: bibliograficzna, polska Agricola dostęp: z sieci bibliotecznej dziedzina: rolnictwo rodzaj bazy: bibliograficzna, obcojęzyczna Argis dostęp: ogólnodostępna dziedzina: rolnictwo i nauki pokrewne rodzaj bazy: bibliograficzno-abstraktowa, obcojęzyczna Arianta dostęp: ogólnodostępna dziedzina: wielodziedzinowa rodzaj bazy: bibliograficzno-abstraktowa, częściowo pełnotekstowa, polska BazTech dostęp: ogólnodostępna dziedzina: nauki techniczne oraz w wyborze nauki ścisłe i ochrona środowiska rodzaj bazy: bibliograficzno – abstraktowa,  częściowo pełnotekstowa, polska Bazy botaniczne PAN dostęp: ogólnodostępna dziedzina: botanika rodzaj bazy: , polska Bibliografia Dokumentów Elektronicznych dostęp: ogólnodostępna dziedzina: wielodziedzinowa rodzaj bazy: bibliograficzna, polska Bibliografia Ekonomiki Rolnictwa dostęp: ogólnodostępna dziedzina: nauki rolnicze rodzaj bazy: bibliograficzno – abstraktowa, polska Bibliografia Geografii Polskiej dostęp: ogólnodostępna dziedzina: nauki geograficzne rodzaj bazy: bibliograficzna, polska Bibliografia Geologiczna Polski dostęp: ogólnodostępna dziedzina: nauki geologiczne rodzaj bazy: bibliograficzna, polska BZCZ (Bibliografia Zawartości Czasopism) dostęp: ogólnodostępna dziedzina: wielodziedzinowa rodzaj bazy: bibliograficzna, polska Czytelnia Czasopism dziedzina: wielodziedzinowa rodzaj bazy: pełnotekstowa, polska dostęp: ogólnodostępna DOAJ dostęp: ogólnodostępna dziedzina: wielodziedzinowa rodzaj bazy: pełnotekstowa, obcojęzyczna e-Publikacje Nauki Polskiej dostęp: z sieci bibliotecznej dziedzina: wielodziedzinowa rodzaj bazy: pełnotekstowa, polska EUR-Lex dostęp: ogólnodostępna dziedzina: Unia Europejska rodzaj bazy: bibliograficzna, pełnotekstowa, polska GreenFILE dostęp: z sieci bibliotecznej dziedzina: ochrona środowiska rodzaj bazy: bibliograficzna, obcojęzyczna IBUK Libra dziedzina: wielodziedzinowa rodzaj bazy: pełnotekstowa, polska dostęp: z sieci bibliotecznej i na hasło z domu Informacja Prawna dostęp: ogólnodostępna dziedzina: prawo rodzaj bazy: pełnotekstowa, polska MasterFILE Premier dostęp: z sieci bibliotecznej dziedzina: wielodziedzinowa rodzaj bazy: pełnotekstowa, obcojęzyczna Nature dostęp: z sieci bibliotecznej dziedzina: wielodziedzinowa rodzaj bazy: pełnotekstowa, obcojęzyczna Niekonwencjonalne Źródła Energii dostęp: ogólnodostępna dziedzina: źródła energii rodzaj bazy: bibliograficzna, polska PSJC – Polish Scientific Journal Contents dostęp: ogólnodostępna dziedzina: nauki rolnicze rodzaj bazy: bibliograficzno – abstraktowa, obcojęzyczna Science dostęp: z sieci bibliotecznej dziedzina: nauki przyrodnicze i inne rodzaj bazy: pełnotekstowa, obcojęzyczna Science Server (dostęp przez ICM)/ Elsevier Science Server (serwer wydawcy)/ Elsevier dostęp: z sieci bibliotecznej dziedzina: wielodziedzinowa rodzaj bazy: pełnotekstowa, obcojęzyczna Scopus dostęp: z sieci bibliotecznej dziedzina: wielodziedzinowa rodzaj bazy: bibliograficzno – abstraktowa, obcojęzyczna SIBROL dostęp: ogólnodostępna dziedzina: nauki rolnicze rodzaj bazy: baza danych o pracach badawczych, polska SIGŻ dostęp: ogólnodostępna dziedzina: nauki rolnicze rodzaj bazy: bibliograficzno – abstraktowa, polska Springer Springer (dostęp przez ICM) dostęp: z sieci bibliotecznej dziedzina: wielodziedzinowa rodzaj bazy: pełnotekstowa, obcojęzyczna SYMPOnet dostęp: ogólnodostępna dziedzina: wielodziedzinowa rodzaj bazy: bibliograficzna, polska Versita dziedzina: wielodziedzinowa rodzaj bazy: pełnotekstowa, obcojęzyczna dostęp: ogólnodostępna Web of Knowledge dostęp: z sieci bibliotecznej dziedzina: wielodziedzinowa rodzaj bazy: bibliograficzno – abstraktowa, abstraktowo – bibliometryczna, obcojęzyczna Wiley Online Library (Wiley – Blackwell) dostęp: z sieci bibliotecznej dziedzina: wielodziedzinowa rodzaj bazy: bibliograficzno – abstraktowa, częściowo pełnotekstowa, obcojęzyczna Wirtualna Biblioteka Inżyniera dostęp: ogólnodostępna dziedzina: nauki techniczne rodzaj bazy: pełnotekstowa, polska

Acta Agrophysica Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura Acta Scientiarum Polonorum. Technica Agraria Agromechanika. Technika w Gospodarstwie Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E. Agricultura Biuletyn Informacyjny – Agencja Rynku Rolnego Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (po login i hasło do pełnych tekstów zgłosić się do bibliotekarza) Ekonomiczne Problemy Turystyki Farmer Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Inżynieria Rolnicza Łąkarstwo w Polsce Motrol. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa Nauka Przyroda Technologie Nawozy i Nawożenie Plant Breeding and Seed Science  (po login i hasło do pełnych tekstów zgłosić się do bibliotekarza) Polish Journal of Agronomy Postępy Nauk Rolniczych Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych. Seria B Problemy Inżynierii Rolniczej Roczniki Gleboznawcze Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G: Ekonomika Rolnictwa Rośliny Oleiste (po login i hasło do pełnych tekstów zgłosić się do bibliotekarza) Studia Obszarów Wiejskich Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna Turystyka i Hotelarstwo Wiadomości Rolnicze Polska Zagadnienia Ekonomiki Rolnej Zeszyty Naukowe / Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Rolnictwo Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych (do numeru 569) Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych (od numeru 570) Zeszyty Wiejskie Ziemniak Polski

Lista polskich czasopism z zakresu rolnictwa i nauk pokrewnych, udostępniających bezpłatnie pełne teksty artykułów w Internecie

Logistyka

Polecane czasopisma

Pielęgniarstwo

Czasopisma medyczne

 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Towaroznawstwo

Urzędy i Instytucje Centralne