Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży ogłasza nabór na bezpłatne Studia Podyplomowe z Rolnictwa organizowane w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” skierowane do:

skierowane do:

  • doradców rolniczych, zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego (ODR), Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR), Izbach Rolniczych (IR), zwanych dalej „publicznymi podmiotami doradczymi”
  • doradców rolniczych zatrudnionych w prywatnych podmiotach doradczych lub prowadzący działalność w zakresie doradztwa rolniczego w ramach samozatrudnienia W przypadku prywatnych podmiotów doradczych lub osób prowadzących działalność w zakresie doradztwa rolniczego w ramach samozatrudnienia wymagane będzie udokumentowanie zatrudnienia/świadczenia usług doradczych dla rolników w ramach prowadzonej działalności.

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych minimum I stopnia kierunków innych niż Rolnictwo.

 

Rekrutacja trwa od 30 marca do 30 kwietnia 2021 roku

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i dopełnienie formalności w terminie.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w: Punkcie Rekrutacyjnym Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży

18-402 Łomża,
ul. Studencka 19,
lub telefonicznie: (86) 216-94-97

Studia podyplomowe organizowane są w ramach projektu ARIMR poddziałanie 2.3 „Wsparcie dl szkolenia doradców” współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Więcej informacji