Bezpieczeństwo wewnętrzne / Bezpieczeństwo informacji

(I stopnia) – celem specjalności jest przygotowanie absolwentów do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji, spełniającej wymogi w zakresie posiadanej wiedzy, określone ustawą o ochronie danych osobowych. Specjalność przygotowuje do pracy w charakterze specjalisty z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań pojawiających się w wyniku dynamicznego rozwoju technologii informatycznych oraz w zakresie zarządzania i audytowania procesu bezpieczeństwa informacji w organizacji. Absolwenci potrafią sprawnie zarządzać bezpieczeństwem powierzonych im pod ochronę danych. Studia w tym zakresie obejmują tematykę znaczenia informacji w biznesie, polityce, życiu publicznym oraz prywatnym. Studenci poznają standardy i zasady ochrony informacji, zgodnie z obowiązującym na terytorium Polski prawem oraz postanowieniami Unii Europejskiej i NATO.