Bezpieczeństwo wewnętrzne / Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni i zagrożeń informatycznych

(II stopnia) – specjalność ta daje możliwość zatrudnienia na stanowisku administratora sieci bądź pełnomocnika w administracji publicznej (PKOC), a studia sprawią, że: będziesz pożądanym pracownikiem, orientującym się w budowaniu struktur, umożliwiających zabezpieczenie sieci przed atakami hakerów. Zdobędą kompetencje z polityki bezpieczeństwa informacji i będą potrafić poruszać się w różnych obszarach działań z zakresu ochrony danych w systemie – logika, technika i kryptografia. Poznają typowe zagrożenia, z jakimi można  się spotkać w cyberprzestrzeni oraz sposoby zabezpieczenia zasobów teleinformatycznych. Zdobędą wiedzę w zakresie ochrony oraz bezpieczeństwa informacji, ochrony informacji niejawnych, zasad udostępniania informacji publicznej, bezpieczeństwa teleinformatycznego, jak również bezpieczeństwa sieci informacyjnych oraz informatycznych. Poznają instytucje i organizacje oddziałujące na bezpieczeństwo w sieci, informacyjne i informatyczne aspekty zarządzania kryzysowego, metody pozyskiwania informacji o zagrożeniach, jak również problemy ochrony informacji w organizacjach i instytucjach oraz politykę bezpieczeństwa informacyjnego Rzeczpospolitej Polskiej.