Istnieje możliwość pozyskania dofinansowania Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację w subregionie łomżyńskim projektu pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnego gospodarki” – około 90% dofinansowania (10-12% wkład własny)

Szczegóły oferty WSA znajdziecie Państwo pod linkiem:
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=11304