Informacja

Informacja

Informujemy, że z dniem 20.06.2020 roku Pełnomocnikiem Rektora ds. Studentów została Pani Paulina Szadurska. Pani Małgorzata Frąszczak z końcem miesiąca, tj. 30.06.2020 roku przechodzi na długo oczekiwaną emeryturę.
Studenci WSA na warsztatach terenowych w SDOO Krzyżewo

Studenci WSA na warsztatach terenowych w SDOO Krzyżewo

Wzorem lat ubiegłych w dniach 18 i 19 czerwca 2020 r. studenci 4-go semestru studiów inżynierskich niestacjonarnych oraz 1-go semestru studiów II stopnia na Kierunku Rolnictwo wraz członkami Polskiego Towarzystwa Agronomicznego Oddział Łomża brali udział w zajęciach...
Cykl  warsztatów praktycznych

Cykl warsztatów praktycznych

Program przedsięwzięcia pn. „Cyklu warsztatów praktycznych dla uczniów i kadr szkół rolniczych oraz rolników z województwa podlaskiego w zakresie doboru odmian    
Odeszła do wieczności Helena Polewaczyk

Odeszła do wieczności Helena Polewaczyk

W dniu 7.06.2020 roku odeszła do wieczności Helena Polewaczyk. Długoletni współpracownik Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Mądry, dobry Człowiek. Wspaniała Koleżanka. Helena Polewaczyk od 20 lat była blisko związana z naszą Uczelnią. Aktywnie uczestniczyła w...
Informacja

UWAGA STUDENCI !!!

Na zajęciach, zaliczeniach i egzaminach w budynku Uczelni, mogą przebywać jedynie studenci zdrowi i nie przejawiający objawów sugerujących chorobę zakaźną, tj. duszności, kaszlu, kataru, gorączki, biegunki, utraty apetytu, utraty węchu lub smaku i innych niepokojących...