Organizacja procesu dydaktycznego

Organizacja procesu dydaktycznego

Organizacja procesu dydaktycznego  Szanowni Państwo Aktualnie panująca sytuacja zmusiła nas do pracy zdalnej z wykorzystaniem metod  i technik kształcenia na odległość poprzez rekomendowaną bazę Moodle (https://enauka.wsa.edu.pl/) i aplikację MS TEAMS...
Pomoc materialna

Pomoc materialna

Szanowni Studenci, Przypominamy, że w związku z pandemią istnieje możliwość ubiegania się o zapomogi losowe. Wniosek należy złożyć elektronicznie na adres pomoc@wsa.edu.pl. Wzór wniosku znajduje się na naszej stronie w zakładce POMOC MATERIALNA. Wniosek musi być...
Pomoc materialna

Sesja poprawkowa

Uwaga, Przypominamy, że sesja poprawkowa kończy się 30 kwietnia. Wszelkie wpisy i zaliczenia należy uzgodnić z wykładowcami prowadzącymi przedmiot. Kontakt przez Wirtualną Uczelnię. Termin składania prac dyplomowych: Rolnictwo I stopień – 16 maj 2020 r....
Zapomoga z funduszu

Zapomoga z funduszu

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w kraju, związanym z koronawirusem, istnieje możliwość otrzymania zapomogi jednorazowej z funduszu socjalnego. Jednorazowa zapomoga z funduszu stypendialnegooferowana jest:- studentom lub członkom ich rodzin, którzy w wyniku...

Terminarz-aktualizacja

W związku z koniecznością zapewnienia studentom prawidłowej realizacji programu szkolenia “Legia Akademicka”, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży zapewnia umożliwienie korzystania w budynku uczelni z narzędzi informatycznych (komputery, sieć internet,...