Wsparcie finansowe w ramach kredytu studenckiego

Wsparcie finansowe w ramach kredytu studenckiego

W czasie trwania nauki na uczelni wyższej, studenci mogą ubiegać się o liczne formy wsparcia finansowego, takie jak np. stypendia naukowe czy socjalne. Dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich, mają także możliwość uzyskania kredytu studenckiego na...
Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020 Od 1 września do 30 listopada 2020 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi na terenie całego kraju Powszechny Spis Rolny 2020. To badanie statystyka publiczna realizuje co 10 lat – ostatni spis rolny przeprowadzono w 2010 r. Ciekawe...
„Legia Akademicka” – studenci już po przysiędze….

„Legia Akademicka” – studenci już po przysiędze….

            Blisko trzydzieścioro studentek i studentów biorących udział najpierw w części teoretycznej szkolenia w ramach programu „Legia Akademicka” realizowanego po raz pierwszy w historii przez Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży, ukończyło część praktyczną w...
XXVI Międzynarodowa konferencja naukowa (on-line)

XXVI Międzynarodowa konferencja naukowa (on-line)

DYREKTOR ITP ORAZ ZAKŁAD SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WSIZapraszają na XXVI MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ(on-line) „Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym...