Podlaski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych z siedzibą w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży
ma zaszczyt zaprosić na

I Seminarium Naukowo – Techniczne pt.

„Aspekty wdrożeniowe nowych technologii w obiektach antropogenicznych”

Seminarium odbędzie się 30.11.2019 r. o godz. 11:00 w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży, ul. Studencka 19 w Nowej Auli – Budynek „B”

Chęć uczestnictwa w Seminarium oraz referaty i prezentacje prosimy zgłaszać do dnia 20.11.2109 r. na adres e-mail: dariusz.tomaszewicz@poczta.wsa.edu.pl.
Zgłoszenia udziału w Seminarium można dokonać także pod numerem telefonu: 507 645 880.
Udział w Seminarium jest bezpłatny.
Obradom będzie towarzyszyć wystawa pt. “Zastosowanie obiektów antropogenicznych w budownictwie”.

Program I Seminarium

Zaproszenie
Formatka
Patronat Honorowy