Odbył się Konkurs na najlepsze prace dyplomowe absolwentów studiów wyższych kierunku Budownictwo w regionie Północno-Wschodniej Polski, a Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży była jednym z organizatorów danego konkursu.
Nasz student Mateusz Mizerek został jednym z wyróżnionych uczestników konkursu, napisał pracę pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Czesława Miedziałowskiego, w której wykonał projekt architektoniczno-konstrukcyjnego oraz opracowanie technologii wykonania budynku stadniny koni wraz z częścią socjalną.
Dziekan Wydziału Technicznego, dr inż. Andrzej Borusiewicz, wypowiedział się na temat Konkursu następująco: „Budownictwo to jeden z filarów rozwoju Państwa, rozwoju naszej gospodarki, gałęzi gospodarki potrzebującej najlepszych fachowców, menadżerów, praktyków.”
Składamy najserdeczniejsze gratulacje zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów zawodowych oraz dużo pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym!

Informacje dotyczące przebiegu konkursu oraz wyników można pobrać na recepcji uczelni.