RAPORT 

Podsumowujący Program Wymiany Młodych Rolników Polska Teksas 2019

W 2019 roku po raz siódmy zorganizowano Program Wymiany Młodych Rolników.  Co roku przyjmujemy w Polsce 10 Amerykanów, a 10 Polaków wyjeżdża do Teksasu. Razem z rodzinami goszczącymi w Programie uczestniczy około 100 osób. 

Organizatorem Programu Wymiany ze strony polskiej byli: Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Organizatorem Programu Wymiany ze strony amerykańskiej był: Texas A&M University, Agri Life Extension we współpracy z Programem TALL

 Koordynatorzy Programu: w Polsce – Katarzyna Boczek, z-ca dyrektora CDR w Brwinowie, w USA – prof. Jim Mazurkiewicz, dyrektor Programu TALL, Texas A&M University

 Partnerami Programu Wymiany byli: firma Bayer CropSience, Syngenta, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży Grupa Agrocentrum, Procam, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Ponadto Program Wymiany wspierany był przez: Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Agro Biznes Klub oraz gospodarstwo rodziny Klimaszewskich.

Celem Programu Wymiany Młodych Rolników było:

  1. Zdobycie przez uczestników Programu wiedzy na temat rolnictwa, produkcji, polityki rolnej i ekonomii, systemu edukacji, historii rolnictwa oraz warunków przyrodniczych kraju, w którym się przebywa (Polska, USA)
  1. Wymiana informacji na temat polityki rolnej i praktyki, badań i technologii w Polsce, Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych
  2. Pogłębienie współpracy pomiędzy organizacjami producentów rolnych, uczelniami, doradztwem, administracją w Polsce i w Teksasie
  3. Budowanie dobrych relacji i współpracy pomiędzy Polską i Teksasem

 Pełen raport z podsumowania Programu Wymiany Młodych Rolników Polska Teksas 2019