8 lipca 2019r. (poniedziałek)

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

Studencka 19, 18-402 Łomża

 

od godz. 10.00 Rejestracja uczestników.

 • Uroczyste rozpoczęcie spotkania: Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży dr hab. Roman Engler prof. nadzw.
 • Otwarcie obrad – Grzegorz Jakuć – Przewodniczący Zarządu ZGWWP.

11.00 Odpowiedzialność Wójta za wdrożenie rozporządzenia RODO zasad bezpieczeństwa informacji. Część I

 1. Omówienie wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli w województwie podlaskim.
 2. Obowiązki i sposób ich realizacji:
 3. Rejestrowanie czynności przetwarzania,
 4. Podejście do ochrony danych w oparciu o istniejące zagrożenia – analiza ryzyka,
 5. Przetwarzanie danych osobowych wyłącznie na polecenie Administratora Danych –

upoważnienia i uprawnienia,

 1. Przejrzyste informowanie o przetwarzaniu danych osobowych – obowiązek informacyjny,
 2. Współpraca z dostawcami usług – powierzenie przetwarzania danych osobowych.

12.00 Przerwa kawowa.

 • 3 Obowiązki i sposób ich realizacji:
 1. Rozliczalność i dokumentowanie – ewidencje prowadzone przez Wójta,
 2. Bezpieczeństwo informatyczne – przetwarzanie danych w systemach informatycznych,
 3. Utrata danych w wersji elektronicznej – kopie bezpieczeństwa,
 4. Incydenty – 72 godziny na powiadomienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 5. Zanim przyjedzie kontrola – audyt wewnętrzny.
 6. Sesja Q & A (pytania i odpowiedzi).
 7. Podsumowanie – Jak przygotować się do kontroli Najwyższej Izby Kontroli i Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Część II

 • Aktualna sytuacja w systemie oświaty – Pan Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej.

14.00 Informacja Pana Bohdana Paszkowskiego Wojewody Podlaskiego o stanie realizacji zadań wykonywanych przez administrację rządową:

– Fundusz Dróg Samorządowych;

– Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

 • informacja Pana Artura Kosickiego Marszałka Województwa Podlaskiego o stanie realizacji zadań wykonywanych przez samorząd województwa.

15.00 Zagadnienia dotyczące zmiany kategorii dróg – Pani Jadwiga Pogorzelska – Radca Prawny – analiza prawna.

 • Wypracowanie zasad współpracy gmin z PGE Dystrybucja S.A. – Pan Jarosław Dzięgielewski Dyrektor Generalny.

16.00 Nowoczesna współpraca i komunikacja Gminy z jej mieszkańcami – BIT Spółka Akcyjna.

 • Wypracowanie stanowisk i wniosków.