W dniu 15 listopada bieżącego roku studenci trzeciego semestru kierunku rolnictwo w ramach realizacji części praktycznej ćwiczeń z przedmiotu Technika Rolnicza odwiedzili firmę Agrotechnik Tafiły. Poznali zasady działania sklepu z częściami do maszyn rolniczych. Podczas pobytu w hali serwisowej zostali zaznajomieni z bardzo ważną czynnością, jaką jest konserwacja maszyn rolniczych po zakończonym sezonie, o czym rolnicy potrafią jeszcze zapominać. Omówiono historię oraz zasady funkcjonowania firmy. Miłym akcentem było spotkanie z pracownikami, będącymi absolwentami Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży.