W dniach 23-25.04.2018 r. odbyła się w Opolu III Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Zagadnienia Inżynierii Środowiska w Budownictwie”. Tym razem była to konferencja o charakterze międzynarodowym. Wyższą Szkołę Agrobiznesu reprezentował mgr inż. Dariusz Tomaszewicz, którym w pierwszym dniu konferencji zaprezentował poster pt. “Assessment of the load capacity of the anchorage system connecting the textured layer with the structural wall of large slab buildings in the lights of experimental research and FEM analysis”, natomiast w trzecim dniu konferencji przedstawił prezentację pt. “Analytical modelling of a three-layer wall system of strengthening for large-panel slab buildings by means of bonded anchors”. Współautorami obu artykułów byli promotorzy doktoratu mgr inż. Dariusza Tomaszewicza: dr hab. inż. Jerzy K. Szlendak, prof. PB oraz dr inż. Agnieszka Jabłońska-Krysiewicz, która też była uczestnikiem konferencji. W ramach konferencji dla uczestników została zorganizowana wycieczka do Elektrowni Opole, która jest unowocześniana i rozbudowywana. Warto też wspomnieć, że wspomniana budowa jest największą tego typu w Europie.