Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży organizuje studia podyplomowe:

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji

Celem studiów jest zapoznanie studentów z problematykę funkcjonowania Ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w oparciu o prawo polskie i europejskie.

Na zajęciach poruszone będą min. następujące zagadnienia:

  1. Podstawy prawne ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
  2. Kluczowe zagadnienia i definicje Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
  3. Zagadnienia, uprawnienia i odpowiedzialność kluczowych uczestników SZBI.
  4. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych i obowiązek informacyjny
  5. Zagrożenia bezpieczeństwa danych osobowych i informacji i wykorzystywane rodzaje zabezpieczeń fizycznych i organizacyjnych.
  6. Zabezpieczenia informatyczne
  7. Rejestry i ewidencje SZBI
  8. Analiza ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności danych.

Proponowany kierunek studiów jest kierowany do osób zajmujących się w swoich organizacjach problemami ochrony danych osobowych, bezpieczeństwem informacji i zabezpieczeniem systemów informatycznych w tym zakresie. Jest to doskonała okazja do uzupełnienia wiedzy i podniesienia kompetencji zawodowych. Studia są zarejestrowane w bazie usług rozwojowych. Dzięki temu nauka na studiach może być dofinansowana ze środków funduszy europejskich.  W przypadku wykorzystania środków unijnych wkład własny wynosi tylko 10% wartości.

Studia organizowane są pod patronatem i przy współpracy Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje:

Sekretariat Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży

  1. Studencka 19 lub telefonicznie: 086-216-94-97, 608-501-669