Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży odbyła się III Podlaska Konferencja Informatyczna. W całości była poświęcona aspektom prawnym ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwu teleinformatycznemu systemów informatycznych. Jest to temat w ostatnim czasie popularny, ze względu na opublikowanie przez Radę Europejską nowych aktów prawnych z tym związanych. Te będą musiały mieć w Polsce swoje odzwierciedlenie w postaci nowej ustawy o ochronie danych osobowych.

Zamysłem konferencji jest to, aby przygotować przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego do zmian, które będą obowiązywać zgodnie z rozporządzeniem Rady Europejskiej od maja 2018 roku. Zmiany polegają głownie na organizacji podejścia do ochrony danych osobowych, zmienia się sposób zarządzania bezpieczeństwem informacji, sposób ochrony tych informacji oraz zmieniają się osoby, które są odpowiedzialne za ochronę informacji w organizacjach. Konferencja jest po to, aby poruszyć ten temat od strony wymagań formalno-prawnych, zabezpieczeń, pokazu programów i rozwiązań, które można wdrożyć. Chcemy też powiedzieć o studiach podyplomowych w naszej szkole na kierunku – ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji, które rozpoczynamy u nas od października. Prawdopodobnie te studia będą finansowane ze środków Unii Europejskiej – mówi Andrzej Borusiewicz prorektor do spraw dydaktyki WSA w Łomży.

Konferencję objął patronatem wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Jarosław Zieliński, który rozpoczął część prawną konferencji. W swoim wystąpieniu minister podkreślił powtarzające się napięcie pomiędzy potrzebą ochrony praw obywatelskich, dóbr osobistych, a narzędziem, które muszą mieć służby państwowe do zdobywania takich informacji i ich przetwarzania, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim obywatelom. Zwróciłem uwagę na konieczność właściwego nadzoru nad tymi służbami, które mają te szczególne uprawnienia. W państwie demokratycznym wartością jest ochrona danych i informacji, ale z drugiej strony równie ważną wartością jest bezpieczeństwo, więc musi to być ze sobą dobrze, racjonalne połączone i wyważone. Uprawnienia i prawa obywatelskie muszą pozostawać w pewnej równowadze. Jeżeli państwo dba o tę równowagę i zapewnia nadzór prawny i instytucjonalny nad tym wszystkim, to problemów nie ma – mówi Jarosław Zieliński.

W programie konferencji, było między innymi wystąpienie przedstawicieli Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji czyli organizacji, która zajmuje się osobami, które bezpośrednio w firmach zajmują się tematem bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. W programie było także wystąpienie przedstawicieli audytorów zewnętrznych, którzy wykonują audyty związane z oceną poziomu zabezpieczenia informacji w firmie.

Bartosz Święciński

Źródło: https://wzasiegu.pl/