Konferencja nt technologii i organizacji budownictwa

W dniach 18÷20.10.2017 r. na Uniwersytecie Technicznym w Brześciu na Białorusi odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt: „AKTUALNE PROBLEMY BADAWCZE MATERIAŁÓW, TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWNICTWA W UJĘCIU TRANSGRANICZNYM”. Była to kontynuacja...
Zajęcia terenowe kierunek Rolnictwo

Zajęcia terenowe kierunek Rolnictwo

W dniu 27.10.2017 roku studenci VII Semestru studiów stacjonarnych na kierunku Rolnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, wraz z prowadzącym przedmiot doradztwo w agrobiznesie oraz dobrostan bydła , dr Witoldem Rzepińskim, odbyli zajęcia terenowe. Studenci w ramach...

Dzień Rektorski

Zarządzenie nr 18 Rektora Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży z dnia 19. 10. 2017 r. W sprawie wprowadzenia „Dnia Rektorskiego” Działając na podstawie Regulaminu studiów oraz Statutu Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży , zarządzam co następuje: § 1 Wprowadzam z w dniu...

Decyzje do odbioru

Są już do odbioru decyzje: Naukowe, Sportowe, dla osób niepełnosprawnych i socjalne dla studentów studiów stacjonarnych.