Pokój czy wojna?

Współpraca czy rywalizacja? Czy człowiek jest „zaprogramowany” na wojnę czy na pokój, rywalizację czy współpracę? Dla ludzkości byłoby korzystne znalezienie pokojowych i opartych na współpracy metod budowania globalnych społeczeństw przyszłości. Współpraca przynosi...

Kongres Policji Municypalnych na Ukrainie

We Lwowie 28 lipca br. odbył się pierwszy Ogólnokrajowy Kongres Policji Municypalnych (Straży Miejskich). Naszą Uczelnię reprezentował w charakterze eksperta adiunkt Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego dr Robert Częścik. Spotkaniu towarzyszyły gorące dyskusje...