Dni Rektorskie

Działając na podstawie § 8 Regulaminu Studiów oraz Statutu Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, zarządzam co następuje: §1 Wprowadzam w dniach 30.04.2016 oraz 02.05.2016 r. dla studentów „Dni Rektorskie” Zarządzam dni wolne 30.04.2016 i 02.05.2016 r. dla pracowników...

Bezpieczeństwo żywności i zagrożeń ekologicznych

Bezpieczeństwo wewnętrzne / Bezpieczeństwo żywności i zagrożeń ekologicznych (II stopnia)  – specjalność to przygotowuje przyszłych pracowników sektora bezpieczeństwa żywnościowego ze szczególnym uwzględnieniem wymogów Unii Europejskiej w zakresie ochrony zdrowia...

Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni i zagrożeń inf.

Bezpieczeństwo wewnętrzne / Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni i zagrożeń informatycznych (II stopnia) – specjalność ta daje możliwość zatrudnienia na stanowisku administratora sieci bądź pełnomocnika w administracji publicznej (PKOC), a studia sprawią, że: będziesz...

Detektywistyka i porządek publiczny

Bezpieczeństwo wewnętrzne / Detektywistyka i porządek publiczny (I stopnia) – absolwenci to wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy chcą pracować w zawodzie detektywa w organizacjach, instytucjach państwowych, samorządowych, gospodarczych i innych, działających w...

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Bezpieczeństwo wewnętrzne / Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych (I stopnia) – absolwenci tej specjalności poznają podstawowe zjawiska z zakresu bezpieczeństwa narodowego, czynników determinujących bezpieczeństwo, mechanizmów towarzyszących zarządzaniu w sytuacjach...