Konferencja – Bezpieczeństwo Kulturowe

  “Czyż … można dojść do prawdziwego pokoju z tym, który idzie bez drogi, nie wiedząc dokąd  idzie?  Lub który idzie w ciemnościach bez światła?  […]  A kto ze sobą jest w niezgodzie, jak zgodzi się z drugim?” Paweł Włodkowic Do biskupa  krakowskiego 1432,  s....

Już u nas – Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia (mgr)

Uchwała Nr 83/2016 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie wniosku Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży o nadanie Wydziałowi Rolniczo-Ekonomicznemu uprawnień do prowadzenia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” studiów drugiego...

Dni Rektorskie

Działając na podstawie § 8 Regulaminu Studiów oraz Statutu Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, zarządzam co następuje: §1 Wprowadzam w dniach 24.03, 25.03, 26.03 oraz 29.03.2016 r. „Dni Rektorskie” dla studentów studiów stacjonarnych. Zarządzam dni wolne 24.03, 25.03,...

Spotkanie informacyjne w sprawie żywienia

Które odbędzie się 21 marca 2016 (poniedziałek) o godzinie 10.00, w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży na ulicy Studenckiej 19. Żywienie zgodne z programem NON GMO to często nie tylko zmiana konkretnej paszy na pasze certyfikowaną. Często związane jest to ze zmianą...

PILNE! Decyzje stypendialne

Prosimy wszystkich studentów o odebranie decyzji stypendialnych: socjalnych, naukowych i niepełnosprawnych do końca tygodnia. Nieodebranie decyzji skutkować będzie cofnięciem świadczeń