Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa – Oddział w Białymstoku wspólnie  z Wydziałem Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży oraz Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP (Oddział w Białymstoku) organizuje kolejną edycję Konkursu „Najlepsze Prace Dyplomowe Absolwentów Studiów Wyższych Kierunku BUDOWNICTWO”  wykonane w roku akademickim 2018/2019 oraz 2019/2020.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace absolwentów studiów inżynierskich i magisterskich kierunku budownictwo w ilości maksymalnie 2 prace od jednego Promotora z każdej Uczelni Wyższej i z każdego poziomu studiów, z każdego roku akademickiego.

Przyjmowane są zgłoszenia prac dyplomowych w następujących kategoriach:

 1.      Prace projektowe i projektowe z technologii i organizacji budownictwa,
 2.     Prace badawcze i analityczne.

Wniosek zgłaszający pracę dyplomową do Konkursu powinien zawierać:

 1.      temat pracy,
 2.    krótką charakterystykę pracy (min. 100 słów, max 1 strona),
 3.      ocenę pracy (średnia z ocen promotora i recenzenta),
 4.     datę obrony,
 5.      imię i nazwisko autora pracy; w przypadku prac zespołowych – należy określić zakres pracy wykonany przez poszczególnych autorów,
 6.     uzyskany tytuł,
 7.     dokładny adres zamieszkania (adres domowy, telefon, e-mail),
 8.    imię i nazwisko promotora pracy,
 9.      klauzula informacyjna dotycząca RODO.

Złożenie wyżej wymienionych dokumentów warunkuje przyjęcie pracy do Konkursu.

Prace dyplomowe zgłaszane do Konkursu powinny być obronione w terminie do dnia 28 lutego 2021 r.

Warunkiem koniecznym przy zgłaszaniu prac dyplomowych do Konkursu jest przesłanie wersji elektronicznej edytowalnej wniosku wraz ze zdjęciem dyplomanta na adres: pzitb@bialystok.enot.pl

Zgłaszane prace wraz z wnioskami w wersji papierowej będą przyjmowane do dnia 31 maja 2021 r. w pokoju nr WB239A (Pani Dorota Maleszewska – Sekretariat Katedry Konstrukcji Budowlanych) na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Szczegółowe informacje oraz Regulamin Konkursu wraz z niezbędnymi załącznikami jest zamieszczony na stronie internetowej www.pzitb.bialystok.pl

Z poważaniem,
mgr Elżbieta Dolińska.