Organizacja Roku i płatności

Aktualne zarządzenie o płatnościach znajduje się w zakładce Uczelnia/Dokumenty Uczelni
Od dnia 1 lutego 2017 roku prosimy o wpłaty na nowy nr konta bankowego:

10 1240 1532 1111 0010 4791 9498

Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży z dnia 14.12.2017r. Na podstawie art. 66, ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. nr 164 poz. 1365) ustalam ramową organizację roku akademickiego 2017/2018 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków i specjalności.

SemestrData
Uczelniana inauguracja roku akademickiego20.10.2018
Semestr ZimowyZajęcia dydaktyczne14.09.18–23.12.18
Przerwa świąteczna24.12.18-06.01.19
Zajęcia dydaktyczne07.01.19-27.01.18
Sesja egzaminacyjna zimowa28.01.19-10.02.19
Sesja egzaminacyjna poprawkowa11.02.19-17.02.19
Przerwa międzysemestralna, egzaminy komisyjne, rejestracja na semestr letni18.02.19-03.03.19
Semestr LetniZajęcia dydaktyczne04.03.19-17.04.19
Przerwa świąteczna18.04.19-26.04.19
Zajęcia dydaktyczne27.04.19-16.06.19
Sesja egzaminacyjna17.06.19-30.06.19
Realizacja praktyk zawodowych24.06.19-15.09.19
Sesja egzaminacyjna poprawkowa24.08.19-08.09.19
Przerwa międzysemestralna, egzaminy komisyjne, rejestracja na semestr zimowy09.09.19-23.09.19
Studenci studiów niestacjonarnych rozpoczynają zajęcia we wrześniu.

Organizacja roku nie dotyczy studiów niestacjonarnych i pomostowych. Zatwierdzono na posiedzeniu Senatu w dniu 14 grudnia 2017r. Zastrzega się możliwość zmian.