Zapisy na kierunek Rolnictwo II stopnia (magisterskie) trwają od dnia 7 stycznia do 3 marca 2016 roku.
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych w obowiązujących terminach.
Po ukończeniu studiów uzyskuje się tytuł magistra inżyniera rolnictwa w zakresie wybranej przez siebie specjalności. Magisterskie studia uzupełniające na kierunku Rolnictwo trwają 3 semestry. W każdym semestrze odbywa się od 6 do 8 zjazdów. Rozpoczęcie zjazdów planowane jest na kwiecień 2016 roku, zakończenie zaś we wrześniu 2017 roku.

Dokumenty wymagane od kandydatów:

 • świadectwo dojrzałości  (oryginał lub odpis)
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej  (oryginał)
 • trzy fotografie  (podpisane) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego (35 x 45 mm) oraz fotografia w formie elektronicznej (format .JPG) zapisane na ­płycie CD/DVD
 • podanie na obowiązującym formularzu WSA (druk dostępny w Punkcie Rekrutacyjnym i w Internecie – www.wsa.edu.pl)
 • dowód opłaty wpisowego
  • 150 zł opłata wpisowego, 150 zł opłata rekrutacyjna
  • absolwenci studiów I stopnia Wyższej Szkoły Agrobiznesu opłacają przy ubieganiu się o przyjęcie na studia II stopnia tylko wpisowe w kwocie 150 zł
  • płatności można dokonać w kasie Uczelni lub przelewem na konto: Wyższa Szkoła Agrobiznesu ul. Studencka 19, 18­-402 Łomża nr konta: 43 1020 1332 0000 1702 0667 9080
 • kserokopia dowodu osobistego  (strony: 1 i 2)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów i stopnia oraz oryginał suplementu do dyplomu (dotyczy przyjęcia kandydatów na studia II stopnia na kierunek rolnictwo)

Dokumenty należy składać w recepcji uczelni. Podanie o przyjęcie na studia (PDF).

Informacje o wysokości czesnego zamieszczone są w zakładce: http://www.wsa.edu.pl/organizacja­roku­i­platnosci.html

Aktualności

Przerwa świąteczna

Zgodnie z  zarządzeniem Rektora Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży z dnia 18.12.2014r. w dniach 2015-12-23 – 2016-01-06 trwa przerwa świąteczna. Uczelnia w tym czasie jest nieczynna. czytaj dalej

Świąteczna Paczka

Od połowy listopada Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży pracował przy akcji charytatywnej ,,Świąteczna Paczka” U dział wzięli w niej sponsorzy: Fargotex Elegance, Zimowe ogrody Ciepły dom Stanisław Czajkowski Fundacja Janko Muzykant Pracownicy... czytaj dalej

Spotkanie opłatkowe

17 grudnia 2015 roku odbyło się spotkanie opłatkowe w Wyższej Szkole Agrobiznesu zorganizowane przez Akademickie Liceum Ogólnokształcące. Pracownicy oraz studenci zostali zaproszeni i złożyli sobie życzenia, łamiąc się opłatkiem . Czas umilał nam Nasz wspaniały zespół... czytaj dalej

Mikołajki w WSA

4 oraz 6 grudnia 2015roku Samorząd Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży wraz ze Świętym Mikołajem prosto z Laponii odwiedzili Naszych wspaniałych i grzecznych studentów. Oczywiście nie przyszedł z pustą ręką ofiarował drobne słodkości. Teraz Studenci oczekują prezentów... czytaj dalej
Strona 1 z 101234567...Ostatnia »

Dziekanat

Budownictwo Nst. sem. VII

Budownictwo Nst. sem. VII: Konsultacje i oddawanie prac semestralnych z przedmiotu: Zagadnienia prawne w budownictwie odbędą się 29.11.2015r. 10:30-11:30 czytaj dalej

Termin u dr M. Rosaka.

Uwaga studenci z Bezpieczeństwa Wewnętrznego – ostateczny termin u dr M. Rosaka. Termin poprawy z przedmiotu „kryminologia i kryminalistyka” u dr M. Rosaka odbędzie się dnia 28.11.2015 r. o godzinie 14.00. czytaj dalej

Odbiór dokumentów

Dziekanat zwraca się z prośbą o OSOBISTY odbiór dokumentów (świadectwo maturalne, odpisy dyplomów) oraz złożenie podpisu w Księdze Dyplomów od 31.08.2015 r. (od poniedziałku). Przy odbiorze w/w dokumentów niezbędny jest zwrot uzupełnionej karty obiegowej i legitymacji... czytaj dalej
Strona 1 z 41234

WSA w Szwecji – rejs integracyjny

lat doświadczenia w szolnictwie wyższym

tysięcy absolwentów

%

studiujących za darmo

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne będzie posiadał kompleksowe umiejętności i kompetencje zgodnego z prawem rozpoznawania, zwalczania i przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym.

Budownictwo

Absolwent posiada wiedzę z zakresu: wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego; projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych.

Informatyka

Absolwent studiów kierunku Informatyka to specjalista przygotowany do sprostania wymaganiom stawianym przez dynamicznie rozwijający się rynek pracy, otwarty na zmieniające się realia dzisiejszego świata.


Rolnictwo

Studia na kierunku Rolnictwo przygotowują specjalistów w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej, posiadających praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Rolnictwo II stopnia

Studia II stopnia (magisterskie) przygotowują specjalistów posiadających umiejętności wykonywania i opracowywania wyników eksperymentów badawczych, a także umiejętności wykazywania inicjatywy twórczej.

Towaroznawstwo

Studia na kierunku Towaroznawstwo przygotowują specjalistów z zakresu: towaroznawstwa i zarządzana jakością, aparatury i inżynierii procesów produkcyjnych, a także zarządzania zasobami ludzkimi w przemyśle


Pielęgniarstwo

Studia na Wydziale Pielęgniarstwa dają absolwentom wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa.

Pedagogika

Głównym celem studiów w ramach specjalności edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne jest przygotowanie kandydatów do roli nauczyciela w przedszkolach

Studia Podyplomowe

Zapewniają ponadto wiedzę z zakresu psychologii, socjologii i pedagogiki. Studia dają wykształcenie techniczno-humanistyczne

m10m09m08 m07m11    m06 m05 m04 m03 m02 m12m13
Microsoft – IT Academy Program, Microsoft – Live@Edu, Microsoft – IT_Advanced – WSA – IT, Academy Student Pass, Microsoft – ELMS, Cisco Systems – Networking Academy, ORACLE- Academic Initiative, ECDL, Cisco Systems – Networking Academy, ETS TOEIC – TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION
Używamy cookies! Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.

Podziel się